Talent & Career Center

Regelementen

Hoe wij met klachten en persoonlijke gegevens omgaan staat vastgelegd in ons Privacyreglement en klachtenreglement.

Privacyreglement en klachtenreglement.

Zowel het privacyreglement en klachtenreglement zijn opvraagbaar bij ons secretariaat via info@talentcareercenter.nl of (050) 3111589.