Talent & Career Center

Direct contact? (050) 3111589

Re-integratie voor (on)beperkt talent

“Mijn beperking zit tussen uw oren”
Deze tekst stond achterop de rolstoel van een werkzoekende vrouw toen zij een netwerkbijeenkomst met werkgevers bezocht. Confronterend en aanzettend tot nadenken. De vrouw wees hiermee op haar mogelijkheden, in plaats van haar beperkingen.

De missie van Talent & Career Center redeneert vanuit eigen kracht denken; rendement uit talent.
We zijn gespecialiseerd in het begeleiden van hoger opgeleiden naar de arbeidsmarkt. Dat geldt ook voor hogeropgeleiden in Noord Nederland met een zogenaamde beperking. Voor deze talenten is het, zeker in de huidige economische situatie, moeilijk om zelfstandig een plek op de arbeidsmarkt te veroveren, maar ook zij verdienen een volwaardige plek op de arbeidsmarkt. Wij ondersteunen hen hierbij graag.
 

Ons uitgangspunt; een baan die past!

Geen betaald werk hebben knaagt aan het zelfvertrouwen of heeft invloed op de eigenwaarde van mensen. Het hebben van een beperking maakt het zoeken naar werk over het algemeen extra lastig. Want, hoe ga je in een ‘gezonde’ maatschappij bijvoorbeeld om met mensen met een beperking?
Dit soort factoren kunnen een belemmerende werking hebben op een sollicitatieproces. Aan de kant van de werkzoekende én aan de kant van de werkgever. (Zelf)kennis, open communicatie over de mogelijk- en onmogelijkheden, gecombineerd met focus op oplossingen en perspectief vormen de sleutel tot succes bij het veroveren van een plek op de arbeidsmarkt. Een plek met perspectief en aansluitend bij de passie van de klant.
Talent & Career Center biedt hier graag een oplossing voor. Dat doen wij in samenwerking met jou!

Hoe bereik je samen met ons jouw doel: 

Allereerst maken we een analyse van jouw persoonlijkheid, je mogelijkheden, je situatie en je wensen. Dit doen we aan de hand van:

 • een uitgebreide persoonlijke intake van 1.5 uur;
 • een onderzoek om de eventuele psychische en/of lichamelijke belemmeringen te analyseren;
 • overleg met onze opdrachtgever / jouw arbeidsdeskundige

Op basis van de uitkomsten van de analyse stellen wij in overleg met jou een re-integratieplan op met daarin een plan van aanpak, een stappenplan en concrete afspraken.

Concreet: wat kan je verwachten?

Ondersteunen wij je via zelfanalyse en het opstellen van een persoonlijk arbeidsmarktprofiel. We werken toe naar een sterke presentatie tijdens netwerk- en sollicitatiegesprekken. Afhankelijk van jouw situatie en wensen kunnen de volgende ingredienten onderdeel zijn van jouw traject naar werk: 

 • bezinnen op het verleden en de daarin gemaakte keuzes;
 • stil te staan bij de huidige situatie, ziekte & gezondheid, draagkracht & draaglast;
 • focus aan te brengen in de gewenste situatie;
 • analyse van talent, kwaliteiten, drijfveren, waarden, vaardigheden, kennis;
 • eventueel psychologisch onderzoek;
 • formuleren van een relevant loopbaanplan & het maken van een pitch;
 • arbeidsmarktoriëntatie;
 • opstellen van een ‘onweerstaanbaar’ (netwerk) cv;
 • arbeidsmarktbewerking: netwerken (inclusief gebruik en inzet van de sociale media), solliciteren, presenteren;
 • gespreksvoering en onderhandelen met behulp van video feedback;
 • eventuele ondersteuning en bemiddeling van een coach tijdens sollicitatiegesprekken; 
 • coaching op de werkervaringsplaats en/of in de nieuwe baan.

Talent & Career Center begeleidt je ook bij van een werkervaringsplek. Werkende sollicitanten zijn altijd nog aantrekkelijker voor een werkgever dan sollicitanten zonder werk. Want: hoe groter het ‘gat’ in een cv, des te moeilijker een aansluiting op de arbeidsmarkt.

Op naar duurzame financiële onafhankelijkheid
De kwaliteit van de matching staat bij onze begeleiding voorop. We matchen bij organisaties en op plaatsen waar je qua kennis, ambitie, kwaliteiten en persoonlijkheid ook daadwerkelijk past. Wij onderzoeken welke aanpassingen op de werkplek eventueel nodig zijn, zodat je optimaal kan functioneren. Daarin ondersteunen wij jou als klant én de werkgever.

Eenmaal aan het werk houdt de coach van Talent & Career Center bij alle partijen actief een vinger aan de pols. Dit doen wij om jouw positieve ontwikkeling te bevorderen, een samenwerking op de werkplek te laten ontstaan én om jouw kans op uitstroom naar betaald werk te vergroten.
Op deze manier werken uitkerende instanties, organisaties én het Talent & Career Center samen aan jouw duurzame financiële zelfstandigheid.

Resultaten

Talent & Career Center is trots op haar tot dusver behaalde resultaten met het plaatsen van hbo’ers en academici op de arbeidsmarkt. Veelal direct op een baan, regelmatig ook via een werkervaringsplaats náár een baan.

 • 94% van de 300 jongeren deelnemend aan het project www.startership.nl vond een baan of een werkervaringsplaats. Daarvan stroomde 75% uit naar een betaalde baan;
 • 70% van de UWV-kandidaten met een Individuele Re-integratie Overeenkomst (IRO) zijn sinds 2008 geplaatst; 
 • 80% van de Zorg- en Techniekgroep (een gecombineerde re-integratie opdracht van UWV/SoZaWe) die in 2012 met 25 deelnemers startte vond binnen vier maanden een baan of een werkervaringsplaats. De verwachting is dat dit percentage nog stijgt. 

Netwerk Talent & Career Center
De begeleiding en de uitplaatsing van alle kandidaten valt onder de eindverantwoordelijkheid van Talent & Career Center. Om de kans op uitplaatsing zo groot mogelijk te maken en zo snel mogelijk te doen verlopen zetten we niet alleen ons actieve netwerk in, maar ook de contacten van intermediairs en andere partijen uit ons netwerk. Onze projecten en activiteiten in de afgelopen jaren leverden ons vele nuttige connecties op. Dit netwerk kunnen we uitstekend gebruiken in de begeleiding en plaatsing van kandidaten. 

Interesse of meer informatie?
Mocht je naar aanleiding van deze informatie geïnteresseerd zijn dan staan wij je uiteraard graag te woord. Je kunt bellen met 050-3111589 of mailen naar info@talentcareercenter.nl.