Talent & Career Center

Over Talent & Career Center

Het Talent & Career Center heeft ruim 25 jaar ervaring op het gebied van talent- en loopbaanontwikkeling voor hoger opgeleiden. Onze passie is het begeleiden van mensen in hun loopbaan!

We beschikken over een uitgebreid netwerk. We kennen de wetenschap en het bedrijfsleven én weten wat er op de arbeidsmarkt speelt. Daar laten we hoger opgeleide professionals en organisaties graag van profiteren.

MISSIE

Rendement uit talent

We gaan voor de energie die vrijkomt als je in je professionele leven doet waar je goed in bent.

VISIE

Geloof in ontwikkeling

We zijn ervan overtuigd dat ieder mens een authentiek talent heeft, ondersteund door een aantal kwaliteiten. Talent en kwaliteiten zien we als eenheden die ontwikkeld en ingezet kunnen worden.

Samen met andere elementen zoals vergaarde kennis, ervaring, karakter, ambitie, waarden en overtuigingen geeft dit iemand specifieke (carrière)mogelijkheden.

We zeiden het eerder al: we werken vanuit een positief mensbeeld. De volgende kernwaarden zijn voor ons een vaak onbewuste leidraad in onze dienstverlening en binnen onze dagelijkse contacten. 

Vertrouwen

Vertrouwen is in ons werk van cruciaal belang. Wij gaan in ons werk uit van de authentieke kracht en het zelfoplossend vermogen van onze klanten. Wij geven onze medewerkers en onze klanten binnen een speelveld dan ook de ruimte om zich op hun eigen wijze te ontwikkelen. We zijn faciliterend aan het ontwikkelingsproces van onze klant en bieden professionele ondersteuning.

Oprechtheid

Wij werken met open vizier; klanten en opdrachtgevers kunnen inzage krijgen in onze werkwijze in de breedste zin van het woord. Wij zijn ambitieus maar aarzelen niet om door te verwijzen als een vraag van een klant beter past bij het dienstenpakket van een andere organisatie. Als onze klant tevreden is, zijn wij dat ook. 

Creativiteit

Het T&CC team bedenkt graag niet–alledaagse oplossingen en werkwijzen om doelen te (helpen) bereiken. In onze aanpak worden we als verfrissend ervaren. Wij inspireren anderen om vraagstukken door een nieuwe bril te bekijken.

Enthousiasme 

Wij houden van ons vak en genieten daarom van ons werk. Dat werkt aanstekelijk. Wij zien persoonlijke- en loopbaanontwikkeling als zinvol en waardevol en zorgen ervoor dat het leuk en uitdagend is voor onze klanten én voor ons.